Giỏ hàng

Chương trình khuyến mãi Xuân

- Tên chương trình khuyến mại: CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI XUÂN

- Địa bàn khuyến mại: Khu vực Tây Nguyên

- Hình thức khuyến mại: Mua hàng tặng quà

- Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt ngay khi nhận hàng.

- Thời gian khuyến mại: Từ ngày 20/12/2018 đến ngày 31/01/2019

- Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Danh mục đính kèm

- Thời gian trả thưởng: Trong vòng 5 ngày sau khi kết thúc chương trình.

- Cơ cấu giải thưởng: